Vzorové řešení STA pro satelitní příjem

STA pro satelit STA PRO SATELITNÍ DIGITÁLNÍ PŘÍJEM
s použitím transkódovače RFT 845

1. OBECNÁ INFORMACE , FUNKCE STANICE RFT 845

Předmětem této nabídky je hlavní stanice STA pro příjem satelitního vysílání pro bytové domy, hotely, penziony a další budovy s STA. Hlavní stanice pro satelitní příjem pro STA se realizuje s použitím satelitního receiveru – transkódovače RFT 845 a může být používána samostatně v STA nebo může být satelitní signál přidán k již dříve instalovaným programům DVBT nebo i k analogovému vysílání.

Zařízení RFT 845 je určené pro typickou společnou anténu např. pro panelový dům. Stanice RFT 845 pro příjem satelitu pracuje na principu převodu digitálního satelitního vysílání /DVBS – QPSK nebo DVB S2  / na standardní pozemní digitální signál /DVBT-COFDM/ . Jedna stanice RFT 845 umožňuje příjem až 12 programů, které mohou být i kódované.Do STA je možné osadit i více stanic RFT 845, čímž se zajistí příjem všech požadovaných satelitních programů v celém rozvodu STA v budově..

Využití stanice RFT 845 představuje moderní a ekonomicky velmi výhodné řešení satelitního příjmu pro střední a větší STA, neboť nevyžaduje v budově samostatný satelitní rozvod ani nevyžaduje u účastníků – koncesionářů v bytech satelitní přijímač , ani nevyžaduje žádné úpravy původních rozvodů STA v budovách. Primárně přijímaný satelitní signál /z libovolné družice/ je v zařízení RFT 845 převedený do standardu pozemního digitálního vysílání DVBT ,takto upravený signál je po zesílení linkovým širokopásmovým zesilovačem zavedený do běžného /např. stoupačkového rozvodu STA v domě /, může být přidán i k stávajícímu DVBT vysílání.

Pro příjem satelitního vysílání je nezbytný zcela běžný televizor s DVBT tunerem / všechny typy s plochou obrazovkou/ nebo jakýkoliv i starší televizor se setopboxem. V bytech koncesionářů není potřeba samostatný satelitní přijímač ani dekódovací karta, ani speciální satelitní zásuvky, není třeba žádný zásah do rozvodů STA v budově ani v bytech . Satelitní stanice spolupracuje s jakýmkoliv rozvodem STA. /starší stoupačkový STA rozvod v paneláku nebo hvězdicový rozvod STA v novostavbách/

Satelitní program se na televizoru nebo na settopboxu v bytě vyladí stejným způsobem, jako běžný pozemní program DVBT. Příklad použití a zapojení stanice RFT 845 v panelovém domě je na přiloženém obrázku. Počet účastníků rozvodu STA není nijak omezený, stanice pokrývá celý rozvod STA v budově.

Stanice RFT 845 je dvojitá, veškeré zpracování a převod modulace (proces transkódování)
SAT – DVBT je provedené digitálně.V jednom modulu stanice RFT 845 jsou 2 SAT přijímače, 2 transkódovače a 2 DVBT vysílače – modulátory. Každý transkodér dodává do rozvodu digitální signál standardu DVBT maximálně 6 programů v každém multiplexu včetně doplňkových služeb. / EPG, TXT, titulky, vícejazyčný zvuk, automatický formát obrazu/.. Celkem je možný příjem až 12 satelitních TV programů na jeden přijímací modul RFT 845. Stanice RFT 845 umožňuje příjem ve standardním rozlišení obrazu (SD) i ve vysokém rozlišení (HD). Stanice umožňuje příjem nekódovaného i kódovaného vysílání, každý z obou transkodérů v modulu RFT 845 je vybavený CI slotem, do kterého je možné vložit CA modul a dekódovací kartu. Programy, které jsou na satelitu z vysílání zakódované, stanice s modulem a kartou odkóduje a do rozvodu v domě se původně kódované vysílání vysílá jako odkódované. /v bytě účastníků tedy není potřeba satelitní karta /.
Satelitní stanice umožňuje i zpracovat programy bez dekódování. Pak je do rozvodu vysílán satelitní signál v zakódované podobě a každý účastník si musí sám zajistit vlastní kartu, kterou spolu s CA modulem vloží do svého televizoru .Podmínkou je, že televizor musí být vybavený CI slotem pro modul a kartu.Pro příjem HD programů musí být televizor účastníka schopný přijímat vysílání ve formátu HD v normě MPEG-4 .

2. INFORMACE O TECHNOLOGII.

Zařízení je určené pro všechny typy rozvodů STA / pro staré i nové domy/. Stanice je stavebnicového provedení , v základní sestavě se dodává pro příjem 2 nebo 4 multiplexů, je možné doplnit další stanice pro příjem dalších satelitních multiplexů.. Kompletní sestava hlavní stanice STA obsahuje jednu nebo více parabolických antén s držákem a s LNB hlavicemi, montážní skříňku se stanicemi RFT 845 včetně napájecího zdroje a zesilovače, elektroinstalaci a potřebné pasivních prvky pro připojení na rozvod STA v budově. /rozbočovač, kabely, konektory atd../
Na příjem kódovaného vysílání je do stanice RFT 845 nezbytný dekódovací modul a přístupová karta. Stanice RFT 845 jsou nejčastěji poptávané na příjem satelitního vysílání společnosti SKYLINK, kde je většina programů kódovaných v systému IRDETO. Kódované programy je možné rozlišit na kódované neplacené a kódované placené. Pro příjem kódovaných neplacených programů ( např. ČT, NOVA, PRIMA,….. STV, ) je karta natrvalo aktivována při instalaci satelitní stanice a je nutné hradit pouze tzv. servisní poplatek za provoz karty SKYLINK , pro příjem placeného kódovaného vysílání je nezbytná úhrada předplatného za konkrétní vybrané programy, které je časově omezené na dobu, na kterou je předplatné předem uhrazeno.

3. MOŽNOSTI NALADĚNÍ, VYTIPOVANÉ PROGRAMY.

Níže uvedená tabulka uvádí nejčastěji příklady pro poptávané a nejčastěji instalované programy. Každá skupina programů z tabulky tvoří vždy 1 DVBT multiplex v rozvodu STA. Jedna stanice RFT 845 zpracuje 2 multiplexy, čtyřnásobná stanice RFT zpracuje 4 multiplexy. V STA je možné kombinovat osazení dvojitých i čtyřnásobných stanic. Stanice převádí vždy programy z jednoho satelitního multiplexu na jeden multiplex DVBT, obvykle není možné transkódovat kompletně všechny původní satelitní programy, neboť nový multiplex DVBT má menší přenosovou kapacitu než původní satelitní multiplex. Při požadavku více programů z jednoho původního multiplexu je nezbytné rozdělit původní SAT multiplex na dva nové DVBT multiplexy. Nelze vzájemně kombinovat programy z různých řádků v tabulce do jednoho výsledného multiplexu.

příklady kombinací programů ve výstupních multiplexech, stanici je možné naladit i na jiné programy podle aktuální nabídky:

Příklad možných kombinací programů  při nasměrování přijímací satelitní paraboly na družici ASTRA 3 23.5°/ vysílání programů SKYLINK  programy Skylink :

(programy jsou kódované, na každý multiplex je nezbytný modul a karta)

– ČT 1, ČT2, ČT Sport , ČT 24 – SD vysílání

– ČT 1, ČT 2 HD vysílání
– STV 1, STV 2, MARKÍZA, rozhlasové programy
– JOJ, JOJ PLUS, DAJTO, TA 3
– EUROSPORT CZ HD, EUROSPORT 2 HD, HISTORY HD

– HBO, HBO2, CINEMAX
– VIASAT HISTORY, VIASAT NATURE, VIASAT EXPLORER, SPICE, NGC,
– NOVA SPORT  SD +  FANDA,
– KINO CS, DOKU CS, MUZIKA CS,
–  NOVA SPORT HD
– NOVA, PRIMA COOL, PRIMA LOVE

existují i jiné možné kombinace programů z jedné karty v jediném multiplexu
zahraniční programy je možné přijímat jen nezakódované,  příjem je možný bez karty a jakýchkoliv poplatků
příklad níže je  pro nejčastěji poptávané německy hovořící programy :

– RTL , SUPER RTL, VOX, CHANNEL 21, NTV
– SAT1, PRO7, KABEL 1, N24, SIXX
– ARD, BR-F, HR-F,WDR -F. Koln, SWR-F. Baden
– ZDF, 3- SAT, ZDF INFO, ZDF NEO, KI.KA, ZDF Theaterkan. (vybrat jen 4 programny!)

Pod pojmem „neplacený kódovaný program“ se rozumí program vysílaný společností Skylink z balíku tzv.  DIGITAL (např. ČT1 nebo STV1, i za příjem těchto programů se musí od září 2012 platit tzv. servisní poplatek za každou připojenou kartu Skylink.

4. SESTAVA ÚPLNÉ DODÁVKY PRO ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ 1 STANICE RFT 845 PRO 2 SATELITNÍ MULTIPLEXY

Zařízení je sestaveno z těchto modulů a komponentů a dodává se na objekt jako stavební dodávka práce a materiálu:

– satelitní stanice – transkodér signálu satelit/DVBT RFT 845
– linkový zesilovač SCHWEIGER GN 6824
– parabolická anténa s držákem a LNB hlavicí H-V
– napájecí zdroj RFP 230/16V pro RFT 845
– sada kabelů, satelitní rozbočovače, konektory
– montáž satelitní antény a její zaměření na satelit
– rozvodná skříňka TAZ + elektroinstalace /zásuvky, jistič /
– montáž stanice a dalších dílů, ev. úprava stávající STA a sloučení se stávajícím DVBT
– dekódovací modul IRDETO / pro 4 nebo 6 streamů / 2 ks
– karta SKYLINK 2 ks
– uvedení do provozu, naprogramování, měření, kontrola kvality příjímaného signálu

5. PROPOZICE, DALŠÍ INFORMACE

Zařízení STA pro satelitní příjem v rozsahu této nabídky je určeno přednostně pro bytové domy , nesmí být využívané k výdělečné činnosti / provozování rozhlasového a televizního vysílání za úplatu) a je dodáno včetně montážní práce a dopravy, připojení je včetně montáže a zabudování všech dílů do stavby bytového objektu, v ceně stavebních prací je sestavení stanice , připojení ke stávající STA, naladění předepsanými měřícími přístroji a uvedení celé STA do provozu , předvedení objednateli včetně kontroly a měření signálu ve vytypovaných místech na rozvodu / např. vzdálené koncové byty, předávací body, linkové zesilovače apod./ /
Zhotovitel neručí (a ani nemůže ručit) za programový obsah vysílání ani za trvalou dostupnost konkrétních vybraných programů ani za možné budoucí změny satelitních vysílacích frekvencí jednotlivých programů nebo změny v jejich kódování / změny klíčů, instrukcí pro karty apod./ , což může mít za následek změny v obsazení jednotlivých multiplexů konkrétními TV programy v STA v případě provedení takové změny ze strany provozovatelů satelitního vysílání nebo krátkodobý výpadek příjmu a následně nezbytný restart stanice vypnutím a zapnutím od napájení ze sítě. V nabídce nejsou zahrnuté případné vícepráce např. v souvislosti s opravami zásuvek STA v bytech , náklady za případné dodatečné přeladění programů v průběhu užívaní stanice, běžné provozní opravy STA , nastavení, měření v rámci provozního servisu STA apod., nastavení televizorů vlastníkům bytových jednotek, opravy nebo úpravy jejich připojení apod. /
Předplatné placených programů není součástí dodávky stanice , neplacené programy jsou zdarma v pořizovací ceně karty s podmínkou úhrady servisního poplatku satelitnímu provozovateli.

Záruční doba 24 měsíců
Ing. J. Šedivý , Spol. TV a R antény, aktualizováno prosinec 2015