Vzorové řešení pro multifunkční společnou anténu

Multifonkční anténa satelit a pozemní vysílání MULTIFUNKČNÍ SPOLEČNÁ ANTÉNA
PRO SATELITNÍ PŘÍJEM (DVBS) A PRO POZEMNÍ DIGITÁLNÍ PŘÍJEM (DVBT)

1. OBECNÁ INFORMACE

Multifunkční společná anténa (dále STA) je vhodná pro malé až středně velké bytové domy a zejména pro novostavby bytových a rezidenčních domů , dále je vhodná pro hotely a penziony
a pro všechny další budovy, kde se požaduje příjem základních pozemně vysílaných TV programů DVBT společně s příjmem satelitní televize. (DVBS).

Multifunkční společná anténa umožňuje kompletní pokrytí budovy satelitním signálem 1 až 4 družic a zároveň zajišťuje pokrytí signálem všech programů pozemní televize DVBT. STA v tomto provedení zcela nahrazuje služby kabelové televize i samostatné individuální satelitní antény , jejichž vlastní instalaci na fasádu nebo na lodžie a okna bydlící v uvedených stavbách často požadují. Zařízení multifunkční STA je tedy vhodné i na ty budovy, kde je z technických a stavebních důvodů nebo z důvodů ochrany památkové péče nežádoucí umisťovat na fasády , lodžie a okenní rámy jakékoliv antény.

Multifunční STA se dodává v základní koncepci pro příjem z jednoho satelitu (nejčastěji pozice ASTRA 3 – 23.5° pro příjem služeb SKYLINK nebo ASTRA 1 – 19.°) . Zařízení základního provedení je vhodné pro budovy s počtem do 25 účastníků .Pro větší budovy se hlavní stanice multifunkční STA dodává v libovolném provedení až pro 4 satelity a až pro 100 účastníků.

Multifunkční STA umožňuje příjem z těchto satelitů :

A/ ASTRA 3 – 23.5° – všechny programy, všechny programy služby SKYLINK
B/ ASTRA 1 – 19 ° – všechny vysílané programy ( cca 1000 programů)
C/ HOTBIRD – 13 ° – všechny vysílané programy

D/ THOR, pozice 1°W + 0.8 °W – všechny programy , pozice je vhodná zejména pro příjem
služeb společností UPC FREESAT a služby DIGI TV

2. PRINCIP FUNKCE, PODMÍNKY REALIZACE

Dodávka multifunkční STA obsahuje jednu nebo 2 satelitní parabolické antény s jednou nebo více hlavicemi LNB, 1 nebo více antén pro terestrický příjem programů DVBT a hlavní stanici, jejímž základním prvkem je tzv. MULTIPŘEPÍNAČ. Multipřepínač je zařízení, které sdružuje signál přijímaný všemi satelitními anténami a anténami pro DVBT , rozděluje jej a následně vysílá do rozvodu pro jednotlivé účastníky. Terestrický DVBT příjem je realizován běžnou TV anténou. Součástí hlavní stanice pro terestrický příjem je programovatelný DVBT zesilovač s potřebnými filtry, které odfiltrují požadované DVBT multiplexy a zamezí pronikání rušení od jiných služeb do STA. (největšími zdroji rušení jsou v současné době základnové stanice pro mobilní telefony a bezdrátový internet LTE)

Multifunkční STA je možné realizovat pouze v budovách, kde je tzv. hvězdicový rozvod STA. Viz příklad realizace na přiloženém obrázku. To znamená, že do každého bytu a ke každému účastníkovi musí být zavedený od hlavní stanice STA samostatný kabel. Každý účastník má v bytě zásuvku se třemi konektory pro pozemní DVBT příjem, pro satelitní příjem DVBS a pro pozemní rozhlas rádia VKV – FM .
Pro příjem pozemní televize DVBT musí mít účastník běžný televizor s DVBT tunerem
/všechny nové typy LCD, LED, PLASMA apod./ nebo jakýkoliv televizor s připojeným settopboxem pro DVBT.
Pro příjem satelitní televize musí mít každý účastník svůj satelitní příjímač (DVBS). Pro příjem placených a kódovaných programů musí být domácí satelitní přijímač vybavený slotem pro vložení karty nebo slotem pro vložení CA modulu s kartou.

Podle toho, jaký program a z jakého satelitu účastník v bytě navolí na svém domácím satelitním přijímači, multipřepínač v hlavní stanici STA připojí příslušný satelitní signál od antény do zásuvky STA pro konkrétního účastníka.

Každý účastník multifunkční STA může navolit a přijímat jakýkoliv program a jakýkoliv satelit na svém domácím satelitním přijímači , jednotlivé účastnické přípojky se nijak mezi sebou neovlivňují ani navzájem neruší. ( např. zkratem na zásuvce v jednom bytě nedojde k omezení příjmu v jiném bytě)

Přijímaný satelitní signál není nijak technicky upravován, zůstávají zachovány původní frekvence, polarizace i všechny vlastnosti původní modulace. Vlastnosti signálu na účastnické zásuvce v bytě jsou zcela shodné se signálem z vlastní satelitní antény umístěné např. na lodžii. Je – li signál na satelitu kódovaný, vysílá se do rozvodu STA jako původní kódovaný. Pro příjem kódovaného (placeného i neplaceného vysílání) si musí každý účastník zakoupit vlastní přístupovou kartu na ty programy, které chce z nabídek satelitních služeb přijímat. Je možné využít i přijímače a karty , které dodávají satelitní společnosti spolu s předplatným k vysílání. /FREESAT a DIGI TV /

Výhoda koncepce multifunkčního satelitního rozvodu je, že každý může přijímat jakýkoliv program, každý koncesionář si sám hradí eventuální předplatné i náklady na kódovací karty pro příjem placených programů . Vlastní provoz satelitní STA nevyžaduje platbu žádných pravidelných poplatků, samotný příjem a rozvod původního satelitního signálu i signálů DVBT je zcela zdarma. Nevznikají problémy s domluvou mezi účastníky, které programy se budou nebo nebudou vysílat např. v rozvodu pro SVJ nebo které programy bude SVJ hromadně hradit.

3. SESTAVA DODÁVKY HLAVNÍ STANICE MULTIFUNKČNÍ STA

Multifunkční společná anténa v základním provedení se dodává na objekty s hvězdicovým rozvodem STA jako stavební dodávka materiálu do stavby a montážní práce v tomto rozsahu :

– parabolická anténa s držákem a LNB hlavice
– terestrická anténa širokopásmová (1 až 3 ks podle příjmových podmínek resp. umístění
vysílačů jednotlivých DVBT multiplexů
– multipřepínač pro 1 až 4 satelity, výstup 25 přípojek, pro větší rozvody jsou součástí dodávky
2, 3 nebo 4 multipřepínače / do 100 účastníků/
– programovatelný zesilovač pro příjem vysílání DVBT
– montážní skříň TAZ , rám, zásuvka sítě 230V, jistič
– rozbočovače a slučovače pro připojení antén a satelitů i rozvodů
– kabely, konektory, další stavební prvky
– montážní práce, kompletace všech dílů
– uvedení do provozu, nastavení a měření předepsanými měřícími přístroji

Vyhotovil : Ing. Jan Šedivý, květen 2013
Záruka na dodávku a funkci všech dílů a montážní práce je 24 měsíců